Proč eDO MR Trade?

Prioritou je pro nás bezpečí svěřeného majetku a jeho stabilní růst. Nevolíme cestu zběsilého tažení za maximálními výnosy.

Jsme součástí finanční skupiny eDO. Díky tomu se o Vaše finance dokážeme postarat po všech stránkách a vždy najít řešení, které je pro Vás to pravé.

Kalkulačka

Naklikejte si, jakého zhodnocení s námi můžete dosáhnout:

  • Výnos z tradingu před zdaněním
  • Výjádřeno % z investice
Mám zájem
Napište nám a DOmluvíme se.
Zavolejte nám a DOmluvíme se.

Časté dotazy

Jak a kde si mohu sjednat produkty individuální správy majetku eDO MR Trade?

Naše produkty individuální správy majetku jsou nabízeny výhradně poradci eDO finance a.s.. Kontaktujte tedy, prosím, svého poradce eDO, který Vám ochotně poskytne veškeré bližší informace a sjedná s Vámi smlouvu ke zvolenému produktu. Pokud zatím svého poradce eDO finance nemáte, navštivte webové stránky www.edofinance.cz a prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonních čísel zde uvedených požádejte o vyhledání poradce eDO finance z okolí Vašeho bydliště. 

Jaké dokumenty jsou potřeba ke sjednání produktu?

Budete-li smlouvu sjednávat sami pro sebe, jakožto nepodnikající fyzickou osobu, budete potřebovat pouze platný občanský průkaz či jiný doklad k ověření totožnosti. Právnické osoby či podnikající fyzické osoby musí doložit navíc výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně další doklady prokazující oprávněnost jednat jménem společnosti.

Následně s poradcem eDO finance podepíšete souhlas se zpracováním osobních údajů, který potřebujeme k tomu, abychom mohli Vaše osobní údaje evidovat. Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů naleznete v zápatí našich webových stránek.

Po podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů s Vámi poradce eDO finance vyplní dotazník AML, na jehož základě vyhodnotíme Váš rizikový profil a zjistíme, zda-li s Vámi můžeme smlouvu o správě svěřeného majetku uzavřít. V rámci vyplňování dotazníku AML od Vás může poradce eDO finance žádat doplnění dalších dokladů, např. potvrzení o příjmech, doklady prokazující původ majetku či jiné informace. Tyto informace mohou být nezbytné k tomu, abychom dostáli požadavkům zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a mohli tak s Vámi uzavřít smlouvu.

Nakonec pak uzavřeme samotnou smlouvu o správě svěřeného majetku, jejíž parametry si stanovíte při schůzce s poradcem eDO.

Podepsal jsem smlouvu o správě svěřeného majetku, co bude následovat dále?

Obchodník eDO finance odešle Vámi podepsanou smlouvu k nám do eDO MR Trade s.r.o. My Vaši smlouvu zkontrolujeme, zda-li je sjednána správně a zda jsou ve smluvní dokumentaci uvedeny všechny potřebné údaje. Pokud je vše v pořádku, zašleme Vám na e-mail uvedený ve smlouvě potvrzení o tom, že jsme smlouvu v pořádku přijali a očekáváme převod prostředků ke správě na naše účty nebo kryptoměnové peněženky.

Jakmile od Vás obdržíme platbu ve výši dle smlouvy, zašleme Vám potvrzení o přijetí platby a informaci o začátku investičního období – tj. od kterého data se budou Vaše prostředky zhodnocovat.

Nakonec od nás do data zahájení investičního období obdržíte přihlašovací údaje do klientské sekce, v rámci které budete mít on-line náhled na stav zhodnocení svěřeného majetku. Pak už se můžete jen těšit z výnosů ze správy majetku!

Jak poznám, jaký je stav mých prostředků?

Po celou dobu, kdy u nás budete mít prostředky ve správě, budete mít přístup do klientské sekce, v rámci které máte přehled o stavu spravovaného majetku a o připisovaných výnosech. Přihlašovací údaje do klientské sekce obdržíte v období mezi přijetím transakce, kterou nám svěříte váš majetek do správy, a začátkem investičního období dle smlouvy.

Kdy a za jakých podmínek mohu smlouvu ukončit?

Kdykoliv!

Pokud smlouvu uzavřete jako spotřebitel, můžete od ní ve 14-ti denní lhůtě odstoupit a použít k tomu formulář „Formulář pro odstoupení od smlouvy“, který je ke stažení v zápatí našich webových stránek. V tomto případě Vám budou prostředky navráceny v nejkratší možné době.

Smlouvy o správě svěřeného majetku jsou uzavírány s 12-ti měsíčním investičním obdobím, během kterého Vám připisujeme dosažené výnosy a které se automaticky prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců. Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit ke konci investičního období, potřebujeme, abyste nás o tomto informoval/a nejpozději do konce desátého (10) měsíce investičního období. V tomto případě Vám budeme připisovat zhodnocení až do konce investičního období a prostředky Vám vrátíme nejpozději do patnácti (15) dnů od konce investičního období.

V případě, že se rozhodnete smlouvu ukončit kdykoliv v průběhu investičního období, možné to samozřejmě také je! V tomto případě Vám poneseme nad svěřenými prostředky výnos do konce kalendářního měsíce, ve kterém jsme od Vás obdrželi výpověď, následující dva (2) kalendářní měsíce Vám již svěřené prostředky zhodnocovat nebudeme, jelikož tyto měsíce slouží k tomu, abychom Vaše prostředky vyjmuli z obchodování a převedli na měnu, ve které jste nám je svěřil/a a po uplynutí těchto dvou kalendářních měsíců Vám prostředky zašleme nejpozději do patnácti (15) dnů na Váš účet.

V případě odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě jsme oprávněni účtovat Vám poplatky spojené s transakcemi, v ostatních případech Vám žádné poplatky za výběr účtovat nebudeme.

Mohu v průběhu smlouvy provést částečný výběr svých prostředků nebo vklad dalších prostředků?

Ano!

V tomto případě vždy kontaktujte svého poradce eDO finance, který s Vámi sepíše dodatek ke smlouvě o vkladu nebo výběru prostředků.

V případě výběru platí jediné omezení, a to, že prostředky ponechané ve správě eDO MR Trade musí být vždy v takové výši, která je větší než minimální možný vklad do daného produktu.

U přívkladu by výše vkladu měla být vždy alespoň taková, jaká je výše minimálního vkladu do daného produktu.